Reklamin�s deguk� d��ut�s


         

          Jeigu J�s orientuojat�s � specifin� vartotoj� segment� ir norite jiems pateikti kokybi�k� savireklamos produkt�, tuomet Jums ypatingai tiks AB "Liepsna" si�lomi J�s� firm� reprezentuojantys reklaminiai degtukai. Tai - informatyvi, kokybi�ka, patrauklaus dizaino prek�, puiki dovana J�s� klientams ir verslo partneriams. Ant degtuk� d��ut�s galima vaizduoti J�s� pageidaujam� informacij�, nuotrauk�, logo ir kt. Degtuk� galvut�s gali b�ti �vairi� spalv�. U�sakymo kiekis yra nuo 5 000 iki 100 000 ir daugiau degtuk� d��u�i�.
          J�s� pageidavimu, taip pat galime pagaminti ir �vairi� form� degtuk� knygutes su mediniais lau�omais degtukais.Raudondvario pl.94, Kaunas 3021, Lietuva. Tel: +370 37 363117 Fax: +370 37 362331 E-mail: info@liepsna.lt